LG ja Mercedes-Benz teevad koostööd intelligentsete kaamerasüsteemide loomiseks automatiseeritud autodele

LG ja Mercedes-Benz on koostöös loomas uue generatsiooni kaamerasüsteeme automatiseeritud autodele, andes juhile võimaluse delegeerida mõned autojuhtimisülesanded intelligentsele masinale. Koostöö raames uuritakse võimalusi kaamerasüsteemide abil keskkonna tajumiseks ja autojuhi oleku monitoorimiseks. Mercedes-Benz andis koostöö osana LG-le õigused oma 6D Vision kokkupõrke vältimise tehnoloogiale.

LG_LOGO2

Koostööprojekt lubab LG’l rakendada oma kaamerasüsteemide, arvuti „nägemise“ algoritmide ja elektroonilise tehnoloogia alast teadus- ja arendusvõimekust, et viia olemasolevad ADAS tehnoloogiad järgmisele tasemele. Lisaks kohandab LG oma koduse meelelahutuse ja mobiilse kommunikatsiooni tehnoloogiad autotööstuse komponentidega, et pakkuda parimat tehnoloogiat kõrgeimal tasemel.

Hetkel sisaldab LG ADAS portfolio järgnevaid tehnoloogiaid:

  • Ettesuunatud üksik- ja stereokaamerasüsteemid iseseisvaks pidurdamiseks hädaolukorras, rea hoidmise assisteerimiseks, liiklusmärkide ära tundmiseks, esitulede kõrguse reguleerimiseks ning jalakäijate ja jalgratturite kaitseks.
  • Autojuhi olukorra monitoorimissüsteem juhi biomeetrilise olukorra ära tundmiseks, monitoorimiseks ja juhi tähelepanu või uimasustaseme analüüsiks. Süsteem näeb üsna suure täpsusega ära isegi selle, kuhu on suunatud juhi silmad.
  • Ümbruskonna monitoorimissüsteem aitab juhti parkimismanöövrite tegemisel, näidates ekraanilt auto ümbrust ja tundes ära takistusi.

„Mercedes-Benz on LG jaoks ideaalne partner, kuna mõlemad ettevõtted jagavad visiooni selle kohta, kuidas ADAS tehnoloogiad panustavad kõikide tarbijate heaollu ning hoiavad elusid,“ ütles LG Vehicle Components Company president ja tegevjuht Woo-jong Lee. „Autotööstus liigub mehaanilistest süsteemidest elektrooniliste poole ning LG on selle põneva tööstuse arendamisse panustamisel ideaalsel positsioonil.“

  1. aasta juulis asutatud LG Vehicle Components Company tegeleb keskkonnasõbralike autotööstuse komponentide kommertsialiseerimise ja elektroonilisi tehnoloogiaid kasutavate autotööstuse automatiseeritud lahenduste arendamisega.