LG uuring: eestlased peavad uue pesumasina ostmisel kõige olulisemaks energiasäästlikkust

LG viis sel sügisel läbi uuringu, et saada teada, millised on Eesti tarbijate kõige olulisemad kriteeriumid uue pesumasina ostmisel. Uuringu tulemusena selgus, et eestlased on väga pragmaatilised, pidades kõige olulisemaks energia- ja veesäästlikkust (67%) ning hinda (65%). Järgmine oluline kriteerium oli pesumasina suurus (48%).

LG_Velas masina_3

Uuring viidi läbi kolmes Balti riigis ning riikide vahel tulid välja üsna suured erinevused. Kuigi kõikides riikides olid peamised olulised faktorid hind, energiasäästlikkus ja pesumasina suurus, oli märgatavaid erinevusi nende olulisuse osakaaludes. Näiteks Läti ja Leedu vastajad olid tunduvalt hinnatundlikumad (70%) kui eeslased (65%). Eestlased jällegi pidasid hinnast (65%) veidi olulisemaks energiasäästlikkust (67%). Huvitav oli ka kolme riigi erinevus pesumasina kaubamärgi oluliseks pidamisel. Läti ja Leedu vastajate jaoks oli kaubamärgi olulisus neljandal kohal, eestlaste jaoks oli kaubamärk (30%) aga peale mahutavuse (33%) ja funktsioonide arvu (31%) olulisust kuuendal kohal.

Võrreldes LG 2012. aastal läbi viidud sarnase uuringuga olid nii energiasäästlikkus, hind kui ka pesumasina funktsioonide arv sel aastal eestlastele vähem olulised. Eriti suur erinevus tuli välja funktsioonide arvu osatähtsuses. Kahe aastaga oli funktsioonide arvu olulisus vähenenud tervelt 16%.

LG_Velas masina_1

Uuringu tulemuste kohaselt oli meessoost vastajatele uue pesumasina ostul siiski kõige olulisem hind (69%), samal ajal kui naised pidasid meestest olulisemaks energiasäästlikust (71%) ja pesumasina suurust (51%).

Eelistused erinesid ka vanusegrupiti. Näiteks 15-29 aastased vastajad pidasid energiasäästlikkust (77%) märgatavalt olulisemaks kui vanemad vastajad (ligi 65%). 30-40 aastased vastajad olid aga pesumasina ostmisel teistest vanusegruppidest rohkem kui kaks korda rohkem huvitatud sõprade, sugulaste ja meedia arvamusest (15% vs 7%). Üle 50-aastastele oli samuti olulisim energiasäästlikkus (68%) ning nad olid teistest vanusegruppidest kõige vähem hinnatundlikumad – hinda pidas oluliseks vaid 55% vastajatest.