Uuring: 73% eestlastest on kogemata pesumasinas pesnud ka raha

LG viis hiljuti Baltimaades läbi uuringu  saamaks rohkem aimu inimeste pesumasina kasutamise harjumustest neis kolmes riigis. Huvitavaima tulemusena selgus, et tervelt 73% eestlastest on koos tavapärase pesuga pesnud pesumasinas ka raha. Lätis ja Leedus oli see protsent vastavalt 65% ja 60%. Kokku on pesumasinasse kogemata sattunud asju tervelt 85% eestlastest. Seejuures on lisaks rahale pesu hulgast avastatud ka näiteks võtmeid (13%), pabersalvrätikuid (9%) ja mobiiltelefone (8%).

Vastavalt uuringu tulemustele pestakse Eestis pesu üsna tihti – 88% eestlastest peseb pesu vähemalt korra nädalas. Seejuures on populaarseimaks pesta riideid isegi 2-3 korda nädalas (50%). Kõige tihedamini pesevad oma pesu inimesed vanuses 30 kuni 49 aastat, kõige harvemini aga üle 60-aastased. Samad trendid kumavad läbi ka Lätis ja Leedus, kus vähemalt korra nädalas peseb pesu vastavalt 89% ja 88% inimestest.

Lisaks paljastas LG poolt läbi viidud uuring ka riiete kuivatamise harjumused. Selgus, et enamik eestlasi kuivatab riideid pärast pesu just siseruumides (38%). Õue armastab oma riided kuivama viia 28% ning rõdul kuivatab pesu 22% eestlastest. Vaid 4% kasutab selleks kuivatit. Leedukad on seejuures aga mugavamad, sest tervelt 12% kasutab pesu kuivatamiseks kuivatusseadet. Lisaks oli märgata trendi, et kogu Baltikumis on kuivati enim kasutusel just meeste seas.

Soovides osta uut pesumasinat, pöörab enim eestlasi (73%) tähelepanu hinnale, misjärel peetakse oluliseks ka seadme ökonoomsust (71%), suurust (47%) ning selle programme ja funktsioone (47%). Kuivõrd lätlaste prioriteedid on eestlastega samalaadsed, peavad leedukad uut pesumasinat valides hinnast (64%) olulisemaks hoopis selle ökonoomsust (79%). Samuti peegeldub LG uuringust, et naiste jaoks on seadme programmid ja funktsioonid palju olulisemad kui meeste jaoks. Lisaks selgus, et nooremad, kuni 39-aastased eestlased hindavad pesumasina disaini ja mahutavust rohkem kui üle 40-aastased tarbijad. Huvitava aspektina tuli ka välja, et eestlaste jaoks mängib pesumasina bränd võrreldes teiste Baltikumi riikidega (49%) ostuotsuse juures vähem rolli (30%).