LG vähendab aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitkoguseid Euroopas 15%

LG teatas, et vähendab võrreldes 2010. aastaga aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitkoguseid 15%.

“LG Electronics on pühendunud rohelistele algatustele, mis aitavad säästa energiat ja vähendada meie ökoloogilist jalajälge,” ütles Sung-ha Cho, LG Electronics’i juht Euroopas. “Meie eesmärk vähendada selle kümnendi lõpuks, aastaga 2010 võrreldes kasvuhoonegaaside heitkoguseid 15% peaks olema heaks tõestuseks, et ettevõte on tõesti keskkonnale pühendunud.”

Vähendamaks heitkoguseid, kasutab LG juba tõestatud ja läbiproovitud meetodeid:

− Monitoorides ja mõõtes heitkoguseid senisest tihedamalt;

− Korraldades allhanke, leidmaks LG toodete müügiga tegelevatele Euroopa tütarettevõtetele taastuvelektri pakkuja;

− Vähendades LG hoonetes ja kontoriruumides elektri tarbimist;

− Kaasates muudatustesse ka töötajaid.

Lisaks Euroopale on LG-l agressiivsed ja julged eesmärgid ka USA turul – 2011. aastal teatas ettevõte, et loodab vähendada aastaks 2020 kasvuhoonegaaside heitkoguseid sealses piirkonnas 50%, võrdluses aastaga 2007. Seejuures on astutud esimesed sammud selles suunas, et LG New Jersey’s asuv peakontor saaks kasutada 100% rohelist energiat.

Tunnustades LG järjekindlat pühendumust keskkonnale, on LG Electronics nimetatud juba neljandat järjestikust aastat Carbon Disclosure Project Korea poolt Carbon Management Global Leaders Club klubi liikmeks. Käesolev projekt analüüsib ettevõtete süsihappegaasiga käitlemise tavasid, sealhulgas ka kliimamuutuse probleemiga kohanemist, kasvuhoonegaaside heitkogust ning kui palju sellest infost avalikustatakse. LG-d on tunnustatud kui üht juhtivamat Korea ettevõtet süsihappegaasi heitkogusega tegelemisel, selle vähendamisel ning energiatõhususe suurendamisel.