Intervjuu: Milleks LG IPS monitor?

Vastab monitoride arendusgrupi juhataja Kim, Myung-Wook.

Mida tähendab värvi kalibreerimine?

Et monitoride, skännerite ja printerite värvil on vahel erinevad omadused, siis erinevad ka nende prinditud elemendid oma värvide poolest. Värvi erinevuse vähendamine ongi värvi kalibreerimine.

Mida värvikalibratsioon mõõdab?

See mõõdab Gamma väärtust, värvi temperatuuri varieeruvust ja Delta E-d.

Mida see tähendab, et IPS monitori Gamma väärtus on 2.2?

See, et IPS monitoril on Gamma kurv suuruses 2.2 tähendab seda, et pildi heledus ja kontrasti saab korrektselt regenereerida, et see sarnaneks originaalvärvidele.

Aga mida tähendab see, et IPS monitori värvi temperatuuri varieeruvus on ±500K või vähem?

Mida väiksem on värvi temperatuuri erinevus, seda lihtsam on originaalvärve reprodutseerida. IPS monitori puhul on selleks suuruseks ±500K, mistõttu suudab see kuvada kõige originaalsemaid värve.

IPS monitori Delta E väärtuseks on 5 või vähem – mida see tähendab?

See tähendab, et värve saab korrektselt ja ilma moonutuseta kuvada, sest värvierinevus halli skaala sees on väike. Selles mõttes on IPS monitor oma laia vaatenurgaga originaalvärvide kuvamiseks parim monitor, seda ükskõik millistes töötingimustes.