Uuring: noored vaatavad üha vähem telerit

LG poolt Eestis, Lätis ja Leedus läbiviidud tarbijauuring kinnitab, et noortel kulub üha vähem aega telerivaatamise peale.

„Oma vabal ajal eelistavad noored telerivaatamisele ilmselgelt internetis surfamist. Just sellisel põhjusel on teleritootjad toonud turule nutiteleri, milles ühinevad internet, traditsiooniline teler ning erinevad meelelahutuslikud ja hariduslikud rakendused,“ selgitas Vjaceslavs Sergejevs, LG Electronics Latvia suhtekorralduse juht Balti riikides.

Baltimaades kulub inimestel telerivaatamisele keskmiselt 1-2 tundi päevas. Noored vanuses 15-29 vaatavad telerit oluliselt vähem kui üle 50-aastased. 4% Eesti, 7% Leedu ja 17% Läti elanikest ei vaata telerit üldse. Noorte hulgas on selline protsent veelgi suurem: 9% Eesti, 11% Leedu ja 28% Läti noortest ei lülita telerit kunagi sisse. Suur osa sellistest noortest elavad pealinnades (Tallinnas, Riias ja Vilniuses).

Kõige enam vaatavad telerit inimesed vanuses 50 – 71 aastat. 44% sellise vanuserühma elanikest Eestis vaatab telerit enam kui kolm tundi päevas. Vastav protsent Lätis on 51 ja Leedus 54. Antud vanusegrupi jaoks on telerivaatamine ka kõige sagedasem vaba aja veetmise vorm.

Nii Eestis kui ka Leedus on telerivaatamise ja isikliku sissetuleku vahel oluline seos: mida suurem sissetulek, seda vähem aega kulub päevas telerivaatamisele.

Telerivaliku puhul on kõigis kolmes Balti riigis olulisim näitaja seadme hind (76% Eestis, 91% Leedus ja 62% Lätis). Veel peetakse oluliseks ekraani suurust (Eestis 62% vastajatest) ja teleri funktsioone (Leedus 60% vastajatest).