Enam pole põhjust vaielda

Tänapäeval võib teleriostu protsess väga keerukaks osutuda. Saadaval on mitmeid mudeleid erinevate funktsioonidega, mis tootjate lubadusel kõik su elu oluliselt rikastavad ja kergendavad. Jah, me tunnistame end süüdi – vahel tõesti kasutame oma toodete kirjeldamiseks võrdlemisi kirevat kõnepruuki.

VDE Full HD LG Cinema 3D sertifikaat

Kuna telerid sisaldavad palju tipptasemel tehnikat, siis me lihtsalt põleme soovist seda teavet jagada. On üpris raske jagada tehnilist teavet lihtsas keeles. Lisaks on paljud terminid juba nii igapäevased, et me ei vaevugi neist enam rääkima. Hea ja oluline näide on siinkohal Full HD, kuna 3D populaarsus kasvab päev-päevalt.

Mõned meie konkurentidest on kritiseerinud LG CINEMA 3D telerit, kahtlustades, kas LG CINEMA 3D telerid on ikka HD või mitte. Aga uurime järele, mida Full HD päriselt tähendab ja miks edasisteks vaidlusteks antud teemal pole enam alust.

Üldiselt defineeritakse HDTV-d kui kõrglahutusvõimega telerit, mille resolutsioon on 1080 horisonaaljoont. Full HD telerid võimaldavad vastu võtta kõrgeraldusega signaale ja edastada need 1080-e joonega ekraanil.

Ka LG 3D telerid on HD. 3D režiimis toodab televiisor kahte stereopilti, millest kummalgi on 540 joont. 3D prillide abil harmoniseeruvad need kaks pilti tänu LG Film Patterned Retarder (FPR) tehnoloogiale, näidates vaatajale ühtset 1080- joonelist suure sügavusega pilti.

Viimati sertifitseeris VDE ehk Elektri, Elektroonika ja Infotehnoloogia Ühing

LG telerimudeli 47LW570S kui Full HD. VDE on üks suurimaid ja olulisemaid tehnika- ja teadusalaseid ühinguid Euroopas. Nendepoolne tunnustus on meile suureks privileegiks.

Muide, ka maailma mainekad sertifitseerimisagentuurid Intertek ja TÜV on sertifitseerinud LG CINEMA 3D telerite värelusvaba tehnoloogia, mis võimaldab 3D ekraani jälgida ilma väreluseta ja sellest tingitud peapöörituseta.