Euroopa kaalub kilekottide keelamist

Ettevõtetel ning üksikisikutel on tungivalt palutud väljendada oma seisukohti, kas Euroopa Liit peaks plastjäätmete piiramise käigus keelustama või maksustama kilekottide kasutamist.

Plastjäätmed

Euroopa Komisjon algatas hiljuti arutelu, mille käigus saab kuni augustini edastada oma mõtteid plastjäätmete koguse piiramise osas ning teha ettepanekuid, kuidas tuleks biolagunevaid kotte tulevikus märgistada.

Mõned riigid on küll juba taolisi makse kehtestanud või jõudnud vabatahtliku kokkuleppeni jaemüüjatega kilekottide kasutamise järk-järgulise vähendamise üle, kuid mingeid erimeetmeid pole Euroopa Liidu tasandil veel vastu võetud.

Vastavalt Euroopa Liidule kasutab keskmine Euroopa kodanik keskmiselt 500 kilekotti aastas, neist enamust vaid ühekordselt.

Loe kilekottidest ning nende võimalikust keelustamisest edasi Guardiani veebilehelt.