Süvenedes 3D-telerite tehnoloogiaalastesse vaidlustesse läbi 3D prillide

Tere! Mina olen Yoo-chul Kim ning vastutan CTO strateegia meeskonnas tarkvara ning ülemaailmse teadus- ja arendustegevuse eest. Järgnevalt tahan teile rääkida hiljutistest 3D-telerite tehnoloogiaalastest vaidlustest, mis on vähemalt siin Koreas juba üsna suureks probleemiks muutunud. Nimelt, ajalehed, raadioülekanded ning teised meedialood on kõik siiani püüdnud tõlkida keerukaid tehnoloogiatermineid võhikutele ning tavainimestele arusaadavasse keelde. Kahjuks on aga selle protsessi käigus tekkinud ka mitmeid valearusaamu. Kõik see mõjub üsna masendavalt ning just seetõttu üritan ma kõike järgnevat võimalikult objektiivselt selgitada.

3D prillid

Räägiks kohe alguses prillidest, mis on üpris olulised faktorid 3D telerit valides ning ostes.

Vaatleme esmalt termineid.
Polariseeritud klaasid = Polarisatsioon 3D = Passiivne meetod,
Katik-tüüpi prillid = Vahelduvad nägemisväljad = Aktiivne meetod.

Just vahepaneel on see, mis toodab FPR telerites 3D pilti ning just seetõttu kasutataksegi polariseeritud (ehk passiivseid) klaase. Teisalt, kui rääkida katik-tüüpi prillidest, siis nende puhul on just klaasid need, mis mängivad olulist rolli 3D efekti saavutamisel.