Kasutades ära sotsiaalvõrgustike võimalusi

Töötajad jagavad igapäevaselt sotsiaalmeedias informatsiooni oma isiklike elude kohta. Tööandjad aga võiksid neid kogemusi ära kasutada asutusesisese koostöö paremaks muutmiseks.

Sotsiaalvõrgustik

Sotsiaalmeedia potentsiaalist selles vallas annab aimu ka fakt, et ainuüksi USA’s on näiteks Facebook’i kasutajaid vanuses 18-64 kokku ligi 131 miljonit ja terves maailmas juba üle 500 miljoni. See tähendab, et rohkem kui pool miljardit inimest kasutab info jagamiseks, teadete saatmiseks, piltide jagamiseks ja kommuunide loomiseks samu tööriistu. Ettevõtted peaksid kiirelt pead tõstma, et see kõik oma kasuks tööle panna.

Esiteks võiks töötajatel lasta esile tõsta töövaldkonnad, kus suurem koostöö kasuks tuleks. Neilt võiks seejuures vihjates küsida, mida võiks näiteks Facebook’i (või LinkedIn’i, YouTube’i vms) kui töökanali kasutuselevõtt nendes valdkondades parandada.

Teiseks, ettevõte ei tohiks öelda sotsiaalmeediale “ei” lihtsalt sellepärast, et tegu on avalike kanalitega. Ka nendes saab luua kinniseid kommuune ja gruppe. Lisaks võib ettevõtte sotsiaalne võrgustik olla ka privaatne kanal oma isikliku andmebaasi, otsingu ja vestlusvõimalustega. Siinkohal on suureks abiks tooted nagu Socialtext Inc., Altus vSearch, Yammer Inc, Chatter, jne.

Kolmandaks peaks tööandja oma töötajatele kehtestama selged reeglid ja juhised, kuidas kasutada sotsiaalvõrgustikke ettevõtte sise- ja väliskommunikatsioonis ning koostöös partneritega. Töötajad peaksid aru saama, et nad on iga oma postituse sisu eest isiklikult vastutavad ning ettevõtte jaoks konfidentsiaalse info avaldamine on keelatud.

Loe täpsemalt tööandjatele sotsiaalvõrgustike kohta soovitatud nippide kohta Wall Street Journali veebilehelt.