10 nõuannet parema CV koostamiseks

Üks hea CV peab olema justkui poe vaateaken – see peab väga lühikese aja jooksul andma võimalikult efektiivselt ülevaate Sinu kogemustest, oskustest ja omadustest. Järgmised näpunäited aitavadki sul nendele kriteeriumitele vastavat CV-d kirjutada.

CV

1. Hoia lühikest ja selget joont

Pane esmalt paika oma CV ülesehitus. Oluline oleks lisada oma isikuandmed, senised saavutused, kogemused, erioskused, hariduskäik, läbitud koolitused ja soovi korral ka huvialad. CV kogumaht võiks olla kuni 2 lk.

2. Pane oma CV välja paistma

Et sinu CV silma paistaks, peaks see olema selgelt ja atraktiivselt esitatud. Väljanägemine võiks olla puhas ja liigse kujunduseta, et kõik tähtis oleks kergelt märgatav.

3. Esmajärjekorras kõik uus

Kirjuta kindlasti oma töökogemus välja ajalises järjekorras, alustades esmalt viimasest ametikohast.

4. Kaasa rohkelt fakte

Too iga kirja pandud ametikoha all välja oma sealsed peamised tööülesanded ja kohustused. Lisaks loetle oma seniseid saavutusi ja tulemusi. Seejuures tuleks kasutada pigem ametlikumat kirjastiili, vältides näiteks sõna “mina” kasutamist.

5. Väldi liigseid kordusi

Too konkreetsed oskused nagu näiteks võõrkeeled, arvutioskus, vilumus asjaajamises vms välja eraldi peatükis oma CV lõpus. Ära too neid välja iga ametikoha all eraldi. Hoidu faktide kordamisest, sest see võib su CV väärtust alla viia.

6. Pane CV-sse oma hing

Pea meeles, tööandja tahab sinu CV-d lugedes aimu saada sellest, milline inimene sa oled ning mida sa oskad. Enne igat punkti, mida kirjutama asud, küsi endalt esmalt: “Mida see minu kohta ütleb?”

7. Ole täpne

Väldi kirjavigu. Kontrolli kindlasti oma õigekirja ja grammatikat ning lase oma CV igaks juhuks ka kellelgi teisel üle lugeda.

8. Kohanda seda

Uutesse töökohtadesse kandideerimisel kohanda alati oma CV-d nii, et see vastaks soovitud ametikohale.

9. Saada kaaskiri

Lisa oma CV-le alati ka kaaskiri. Selle eesmärk on rõhutada sinu kogemust ning sobivust konkreetsele ametikohale.

10. Ole aus

Kuigi sa kindlasti tahad näidata ennast parimast küljest, siis väldi, et sa sellega liiga kaugele ei läheks. Kaunistatud tõde võib sulle endale hiljem tagasilöögi anda.

Vaata rohkem infot CV koostamisest BradleyCV koduleheküljel.