Obama nõuab virtuaalse identiteedi kaitsesüsteemi loomist

President Barack Obama avalikustas ambitsioonika ettepaneku, milles ta kutsus erasektorit üles looma usaldusväärset süsteemi, mis edendadaks tarbija turvalisust küberruumis ja kaitseks inimeste virtuaalset identiteeti.

Oma kõnes mainis Obama, et interneti levik on toonud palju positiivset ja avanud meie elus uusi avarusi, kuid samas kohustab meid tegelema ka uute väljakutsetega nagu online-pettused ja identiteedivargused.

Digitaalõigustega tegelevad organisatsioonid tervitasid seda ettepanekut ettevaatlikkusega, nimetades seda oluliseks initsiatiiviks ajal, mil virtuaalmaailmas aetakse korda juba suurem osa inimeste igapäevastest vajadustest alates toidu ostmisest ja kohtingute korraldamisest.

Vaata uudist ajakirja Wired veebilehel.