OMG! Tunnustatud Oxford English Dictionary täiendas oma lühendite loendit

Üks tunnustatumaid sõnaraamatuid maailmas – Oxford English Dictonary – andis hiljuti teada, et nad on oma sõnaraamatusse lisanud sellised uued lühendid nagu näiteks OMG („Oh my God“) ja LOL („laughing out loud“).

Oxford English Dictionary

Sõnaraamatu esindajad põhjendavad seda sellega, et tänapäeva meedia on tinginud olukorra, kus oma sõnum soovitakse edasi anda võimalikult ruttu ja lisaks sellele on mõningatel juhtudel pandud kindlad piirangud ka tähemärkide arvu osas. Nii on inimesed võtnud kasutusele hulganisti lühendeid, mis on jõudnud elektroonilisest kasutamisest ka trükimeediasse ja isegi suulisesse keelde.

Kui esmapilgul võib arvata, et sellised lühendid kuuluvad pigem noorema generatsiooni sõnavarasse, siis tegelikkuses tõestab ajalugu vastupidist. Esimene viide lühendi OMG kasutamisele pärineb juba ühest isiklikust kirjast aastast 1917, LOL oli kasutusel juba 1960ndatest, kuid viitas siis vanemapoolsetele naistele („litte old lady”) ja lühend FYI („for your information”) esines juba 1941. aastal ametlikus keelestiilis.

Pikemalt saab viimastest Oxford English Dictionary täiendustest lugeda sõnaraamatu kodulehelt.