E-hääletus

2003. aastal käivitus esmakordselt elektroonilise hääletamise projekt, mille eesmärgiks oli pakkuda alates 2005. aastast e-hääletamise võimalust kõigile ID-kaardi omanikele. Tänaseks on eesmärk täidetud ja 2005. aaasta oktoobris ning 2007. aasta märtsis oli võimalik esmakordselt Interneti teel hääletada.

Elektroonilise hääletuse projekti eesmärgiks on anda valijale hääletamiseks lisavõimalus, tõstes seeläbi valimisaktiivsust ja hääletamise mugavust. Samuti on loodud seadusandlik baas e-hääletamise võimaldamiseks ning ID-kaardi lai levik on taganud vajalikud vahendid e-hääletamise jaoks – isiku elektroonilise tuvastuse ja digitaalallkirja.

E-hääletamine sarnaneb tänasel päeval eelhääletamisel kasutatava ümbrikusse hääletamise skeemiga. E-hääletus toimub 10 kuni 4 päeva enne valimispäeva. Valija sisestab kaardilugejasse ID-kaardi ja avab selleks ette nähtud veebilehe www.valimised.ee. Vastavalt valija isikukoodile kuvatakse sobiva valimisringkonna kandidaadid ning valija teeb oma otsuse, kinnitades oma valiku digitaalallkirjaga ehk sisestades PIN-koodi.